محل تبلیغات شمامقدمه مهندسی سازه های زیرزمینی در سال های اخیر حوزه گسترده ای پیدا کرده است. صرف نظر از احتیاج روز افزونی که برای ایجاد تونل های جاده و آب به خاطر انشعاب از شبکه های شاهراه ها و افزایش سریع طرح های هیدرولیک به وجود آمده است، اکنون سازه های متعددی در زیرزمینی، انباره های زیرزمینی پناهگاه ها، کارخانه های برق، مکان های تفریحی و غیره. در حال حاضر توجه شدیدی به ساختن مجتمع های زیرزمینی معطوف شده است. ایجاد تونل در سنگ های سخت نیاز به مواد منفجره و ای وسایل بسیار مستحکم و برده دارد، از سوی دیگر مشکل .
شبنم

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی